Start najaar  -  2020

EVC-traject

Begeleiders in de jeugdsector die een functie hebben op MBO-niveau of een uitstroomprofiel hebben
waarmee er geen inschrijving in het SKJ-register gedaan kan worden voeren soms wel HBO-taken uit. 
Vanaf september 2020 bieden wij EVC-trajecten aan voor jeugdprofessionals die zich willen laten inschrijven
in het SKJ-register als jeugd- en gezinsprofessional. 

Tijd & locatie


Start najaar  -  2020

ViaNeo Breda, Paardeweide 16C, 4824 EH Breda, Netherlands

 

In aanmerking
Onze assessoren beoordelen of je in aanmerking komt voor een Ervaringscertificaat om je te kunnen inschrijven in het SKJ-beroepsregister als jeugd- en gezinsprofessional. Je wordt beoordeeld op de volgende zes deskundigheidsgebieden:
1.    Ondersteunen bij regievoeren
2.    Samenwerken met de jeugdige en het gezin
3.    Versterken van het netwerk
4.    Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem
5.    Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin
6.    Ethisch en integer handelen
 
Aan deze deskundigheidsgebieden zijn indicatoren verbonden. Per deskundigheidsgebied moet je minimaal 80% scoren door middel van het aanleveren van bewijs en een assessmentgesprek. In de online omgeving staat per deskundigheidsgebied welk (verplicht) bewijsmateriaal je aan moet leveren. Je kunt vanuit  verschillende doelen starten met een EVC-traject. Via het aanvraagformulier kan algemene informatie worden ingevuld. Op basis van deze informatie beoordelen wij of je in aanmerking komt voor een EVC-traject. Wij gaan dan tijdens het intakegesprek na welk doel je hebt.
 


Begeleiding van het traject
Onze EVC-begeleider ondersteunt je bij de procedure gedurende het hele proces. Dit is wel afhankelijk van het gekozen traject. Via een online omgeving lever je stapsgewijs de juiste informatie aan en wordt je voorbereidt op het assessmentgesprek. Met een uitgebreid traject zal de EVC-begeleider je door het gehele traject ondersteunen en helpen met je portfolio.
 


Doel van het EVC-traject 
Onze assessoren beoordelen of je op basis van eerder verworven competenties in aanmerking komt voor een Ervaringscertificaat om je in te kunnen schrijven als jeugd- en gezinsprofessional in het SKJ-register. Je wordt getoetst op basis van de EVC-standaard vakbekwame hbo jeugd gezinsprofessional.
 


Wat kun je met een Ervaringscertificaat? 
Door middel van dit EVC-traject kun je aantonen in welke mate je voldoet aan de eisen om het Ervaringscertificaat te kunnen verzilveren.

 

Hoe ziet een traject er in zijn algemeen uit? 
 
Stap 1De aanmeldingsfase (eerste screening) 
Tijdens de aanmeldingsfase gaan wij na of je in aanmerking komt voor een EVC-traject. De volgende criteria zijn van belang:
1.    Je werkt minimaal 1 jaar in een HBO-functie.
2.    Je bent verantwoordelijk voor taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerde professional moet worden uitgevoerd.
3.    Je voldoet niet aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals bij het SKJ.
 
Wij voeren de eerste screening uit als je het aanvraagformulier (vrijblijvend) hebt ingevuld. De EVC-begeleider neemt telefonisch contact op voor de uitslag van de eerste screening. Als die positief is start de tweede screeningsfase. De EVC-begeleider neemt je aanvraagformulier door en gaat na of er een EVC-overeenkomst gesloten kan worden. Als dat mogelijk is volgt het intakegesprek.
 
Stap 2De intakefase 
De EVC-begeleider maakt een afspraak voor het intakegesprek nadat de EVC-overeenkomst gesloten is. Wij maken alles voor je in orde zodat je online en met begeleiding van de EVC-begeleider kunt starten met je EVC-traject. We brengen je ervaring in kaart en vragen bewijsdocumenten op zoals je CV, diploma’s en arbeidsovereenkomsten.
 
Stap 3Het EVC-traject
In de online omgeving doorloop je de gehele procedure. Je kunt per deskundigheidsgebied formulieren downloaden of eigen formulieren toevoegen. Daarnaast ga je samen met de EVC-begeleider het formulier voor bewijsdocumenten bijhouden. Deze moeten afgetekend worden door je werkgever / leidinggevende. Hiermee wordt verklaard dat de documenten authentiek zijn. Je krijgt ook de links naar het 360 graden feedback formulier. Dit formulier wordt door jou, je leidinggevende en een collega ingevuld. Je krijgt toegang tot je eigen online portfoliomap. Tijdens de intakefase worden al enkele verplichte documenten met je doorgenomen die in de opstartfase al kunnen worden aangeleverd. Daarna doorloop je het EVC-traject online en voer je bewijs op per deskundigheidsgebied. De EVC-begeleider bewaakt de doorlooptijden.
 
Stap 4De afronding 
Als je portfolio is gevuld met bewijsdocumenten die aan de eisen voldoen (VRAAK-criteria) controleert de EVC-begeleider je dossier op volledigheid. Dan kun je een afspraak maken voor je assessmentgesprek. Tijdens dit assessmentgesprek zijn er twee assessoren. Een onderwijskundig assessor en een inhoudsdeskundige assessor. Voorafgaand aan dit gesprek moet je een ID-bewijs kunnen laten zien. Op basis van het assessmentgesprek maken de assessoren een zorgvuldige afweging en komen ze tot een beoordeling. Als je aan de eisen voldoet leggen wij het ervaringscertificaat voor aan het Nationaal Kenniscentrum EVC met jouw toestemming. Als het vakbekwaamheidsbewijs wordt goedgekeurd wordt het omgezet naar een vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Hiermee kun je je inschrijven in het SKJ-beroepsregister. Je kunt het niet voorleggen voor de verzilvering van een diploma. We nodigen je uit voor een afsluitingsgesprek waarin we het EVC-traject doorlopen.
 


Hoe lang duurt het traject? 
Het traject heeft een maximale doorlooptijd van 12 weken. Daarom is het van groot belang dat je samen met de EVC-begeleider afstemt wat je wanneer moet aanleveren. De EVC-begeleider houdt in de gaten of de termijnen worden behaald.

Kosten EVC-traject
€1.800,- per deelnemer (excl. btw)

Logo de Jeugdjurist.png
 

Najaar  -  2020

ViaNeo Academie - Breda

EVC-traject

Opleidingscentrum Breda

Paardeweide 16c, 4824 EH
0413-304443 (Algemeen)

© 2020 ViaNeo - Academie