ViaNeo-Academie_500px_logo.png

Januari t/m juni -  2021

Opleiding Psychomotorisch Kindercoach


Volg één of meerdere modules en na het behalen van alle vier de modules,
ben je een volwaardig Psychomotorisch Kindercoach!

photo-1489850846882-35ef10a4b480.jpg
Module 1 - Lekker in je vel met beweging en spel


Wanneer?
29 januari  &  12 februari 2021   -   10.00 - 16.30 uur


Waar?
ViaNeo Breda, Paardeweide 16C, 4824 EH Breda, Netherlands

Accent: Psychosociale ontwikkeling van een kind

Deze module gaat in op de invloed van stress op gedrag en leren. Er wordt uitleg gegeven over de behoeften van een kind en er worden diverse coaching technieken besproken.
 

Belangrijk bij het coachen en in contact komen met een kind is het afstemmen op wat het kind nodig heeft. De behoeften van een kind zijn niet altijd dezelfde als wat de omgeving verwacht van het kind. Het is daarom belangrijk om echt in contact te komen met het kind en daarvoor ga je niet aan de slag met het probleem maar op zoek naar de oplossing.
 

Speerpunt in deze module is het vergroten van de ik-sterkte van een kind. Hiermee vergroot het de draagkracht en is het in de gelegenheid om moeilijke dingen te hanteren.
In deze module worden theorie en praktijk afgewisseld.

 

Na het volgen van deze module ben je in staat om met behulp van diverse interventies te werken met een kind aan :
- de hulpvraag van het kind
- de behoeften van het kind
- de ik-sterkte van een kind
- de emoties van een kind
- psycho-educatie ( wat is er aan de hand)
- het denken-voelen-doen model
- ontspanning door beweging

Dag 1
• Wat is Kindercoaching?
• Wat heeft een kind nodig?
• De behoeftenpiramide van Maslow
• De logische niveau's van Diltz
• De positieve intentie van het gedrag van een kind
• Ik-sterkte (draagkracht t.o.v. draaglast)
• Inzetten van hulpbronnen
• Psycho-educatie (herkennen en erkennen)

 

Dag 2
• Gedachte Kracht
• Emotieregulering
• Cognitieve Gedragstherapie (denken-voelen-doen)
• Lichaamstaal
• Ontspanningsoefeningen

Module 2 - Leerproblemen de baas!


Wanneer?
5 maart  &  19 maart 2021  -  10.00 – 16.30 uur


Waar?
ViaNeo Breda, Paardeweide 16C, 4824 EH Breda, Netherlands

Accent: De invloed van belemmeringen in neurologische, sensorische, motorische en emotionele ontwikkeling op het cognitieve leren van een kind.

Veel kinderen ontlenen hun zelfbeeld en zelfvertrouwen aan het functioneren op school. Wanneer dit niet goed gaat en moeite kost kan een kind ‘lastig’ gedrag gaan vertonen en/of een negatief zelfbeeld ontwikkelen.
 

Een probleem met leren is echter niet hetzelfde als een leerprobleem.
De lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling is namelijk van grote invloed op leren lezen, rekenen en schrijven. Hoe kun je anders kijken naar problemen op het gebied van leren, concentreren en gedrag?

 

Deze module is, anders dan de titel doet vermoeden, geen module om kinderen alsnog te laten leren maar geeft inzicht op hoe het functioneren op school invloed heeft op de ontwikkeling van een kind en zijn of haar gedrag.


Dag 1
• Anders kijken naar leerproblemen
• Leren doe je met je ogen
• Leren doe je met je lijf
• Ruimtelijk Inzicht
• Lateralisatie

Dag 2
• Leerstijlen
• Stress
• VIPA ( Van Intake tot Plan van Aanpak)
• Screening
• Oefenen

Module 3 - Zien en Doen; Visuele screening & Trajectbegeleiding


Wanneer?
9 april  &  23 april 2021   -   10.00 – 16.30 uur


Waar?
ViaNeo Breda, Paardeweide 16C, 4824 EH Breda, Netherlands

Accent: De invloed van het visuele informatieverwerkingssysteem op de motorische, emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind.\

De manier waarop een kind de wereld om zich waarneemt is van grote invloed op hoe het doet, durft, denkt, beweegt en leert.
 

Een goed ontwikkeld visueel waarnemingssysteem zorgt voor balans in alle ontwikkelingsgebieden van een kind.
 

In deze module leer je dan ook welke invloed de visuele informatieverwerking heeft op het gedrag, het gevoel, de concentratie en het leervermogen van een kind.


Dag 1
• Zien en zijn. Ogen vertellen je waar je bent, wie je bent en hoe je doet, voelt, denkt en leert.
• Waar heeft een kind last van als de visuele informatieverwerking niet juist verloopt?
• Wat zijn de oorzaken?
• Hoe kom je erachter of het kind problemen heeft met de visuele informatieverwerking?
• Hoe kun je met het kind gaan oefenen?


Dag 2
• Kijken en zien; de ontwikkeling van het zien uitgelegd aan de hand van de 3 dimensies van leren en gedrag van Cecilia Koester.
• Werken met de Bioptor; een visuele dysfunctie signaleren met behulp van dit apparaat
• Uitleg van de Bioptor tekeningen
• Hoe ga je een kind hiermee begeleiden? Een stappenplan om meteen mee aan de slag te gaan
• Welke bewegingspatronen zijn van invloed op de visuele ontwikkeling en hoe kun je deze stimuleren?
• Oefeningen

 

Na deze module ben je geregistreerd FON Visueel Screener & Trajectbegeleider en kun je je
laten vermelden op de website van FON, www.info-fo.nl

Module 4 - Beweeg en groei!


Wanneer?
28 mei  &  11 juni 2021  -  10.00 – 16.30 uur

 

Waar?
ViaNeo Breda, Paardeweide 16C, 4824 EH Breda, Netherlands

Accent: De ontwikkeling van de beweegpatronen, de daaraan gekoppelde primaire reflexen en de 3 dimensies van leren in de ontwikkeling van een kind.

In deze module wordt de verbinding gelegd tussen de lichamelijke ontwikkeling , de brein ontwikkeling en het gedrag.
 

Hoe een kind beweegt is van invloed op wat een kind beweegt, ofwel waarom doet het wat het doet. Gedrag heeft altijd een onderliggende bedoeling, en met behulp van deze module leer je begrijpen waarom kinderen bepaald gedrag inzetten.
 

Dag 1
• De 3 dimensies van gedrag en leren gebaseerd op de methode Movement Based Learning van Cecilia Koester.
• Welke invloed heeft de motorische ontwikkeling op de breinontwikkeling en het daaraan gekoppelde leren, concentreren en gedrag.
• De 7 Building Blocks oefeningen van Cecilia Koester.
• Na afloop van deze dag ontvang je het Certificaat van de Movement Based Learning
methode.

 

Dag 2
• De beweegpatronen van de vroegkinderlijke ontwikkeling (primaire reflexen) en hun bedoeling voor de ontwikkeling van een kind.
• De verstoorde balans tussen brein en lijf en het effect op gedrag en leren.
• Oefenen van de beweegpatronen om de verstoorde ontwikkeling weer in beweging te krijgen.

Aantal SKJ-punten per cursus (module van 2 dagen): 17 punten

 

Aantal extra SKJ-punten voor inleveren eindopdracht: 10 punten

Totaal aantal SKJ-punten voor volledig traject (4 modules + eindopdracht): 78 punten 

 

Januari t/m juni - 2021

ViaNeo Breda

Opleiding Psychomotorische Kindercoach

Opleidingscentrum Breda

Paardeweide 16c, 4824 EH
0413-304443 (Algemeen)

© 2020 ViaNeo - Academie