Xenia Verkujilen

Vanuit haar ervaring op verschillende residentiële groepen en in de jeugdzorg, zag eigenaresse Xenia Verkuijlen dat de zorg- en jeugdhulpverlening op een andere manier georganiseerd kon worden. Vanuit die gedachtegang is in 2008 ViaNeo opgezet. ViaNeo betekent ‘nieuwe weg’. Samen met onze collega’s kijken we continu naar de wijze waarop wij kinderen/jongeren en hun gezin kunnen helpen; wat past bij hen, op welke manier en hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk werken. Deze ‘nieuwe weg’ betekent ook voor ons dat hulp aan de gezinnen ingezet moet kunnen worden op de momenten dat het nodig is.

Daarom zijn we flexibel inzetbaar, ook in de weekenden en in vakanties.
‘Positiviteit en kijken naar de mogelijkheden is voor mij een van de kernbegrippen. We weten allemaal wel wat er niet goed gaat, maar laten we ook vooral kijken wat er wel goed gaat! Samen met geweldige, professionele collega’s zetten we ons in.’

Romy Aarts

 

Romy is meewerkend gedragswetenschapper.
In 2015 is Romy afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Gedurende haar studie heeft ze ervaring op mogen doen binnen verschillende residentiële woongroepen en dagbestedingen. Deze ervaring heeft haar gevormd tot wie ze nu is. Het geven van individuele aandacht aan kinderen en het zoeken naar de mogelijkheden bij kinderen, jeugdigen en hun gezin geven Romy voldoening in haar werk.
Dat ViaNeo zo kleinschalig is, vindt Romy prettig. Het zorgt ervoor dat ze de kinderen veel individuele aandacht kan geven. Dit is iets waar ieder kind recht op zou moeten hebben naar haar mening. Daarnaast telt het voor haar mee dat bij ViaNeo de samenwerking met het gezin centraal staat. Door de handen ineen te slaan kunnen we, als ouders en begeleiders, zo veel meer bereiken.

 

Maaike Klerkx


Samen met Esra haar hond werkt Maaike bij ViaNeo. Hier geeft ze samen met Esra invulling aan de modulen “Begeleiding met 4 poten’ op de groep en is zij tevens werkzaam als ambulant thuisbegeleider waarbij zij met de huishond van het gezin werkt aan doelen van het kind. Maaike heeft HBO Social Work gestudeerd in Nijmegen op de HAN met afstudeerrichting Dierondersteunde Interventies. Daarnaast is Maaike voorzien van een instructeursdiploma. Esra heeft laten zien dat ze de juiste eigenschappen bezit en bovenal plezier heeft in het contact met de kinderen. Esra en Maaike zullen jaarlijks getest worden als team. Dit om het welzijn van Esra te blijven waarborgen.

‘Wanneer Maaike en Esra op de groep aanwezig zijn ondernemen ze verschillende activiteiten met de kinderen, zowel individueel als in groepsverband om te werken aan leerdoelen. Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van een parcours, hoe hoog en op welke afstand zet je de sprong zodat Esra succes heeft, hoe communiceer je met haar en hoe check je of ze het begrepen heeft.

Door samen te werken met de hond worden de kinderen uitgedaagd om contact te maken en te communiceren. Esra is onvoorwaardelijk in haar benadering, heeft geen dubbele agenda en oordeelt niet. Hierdoor worden de kinderen bewust van hun krachten en ligt de focus vooral op de sterke kanten. Wat hun zelfbeeld positief beïnvloedt. In Samenwerking met Esra werken de kinderen aan hun (on)mogelijkheden.

Natasja Brands

Natasja Brands is werkzaam bij ViaNeo als administratief medewerker.

Na de HAVO heeft zij een aantal jaren als bedrijfsleidster in de horeca gewerkt waarna zij in 2004 als secretaresse begonnen is. Sinds 2009 is zij werkzaam in de Jeugdzorg, een baan waar individuele aandacht voor kinderen en jongeren centraal staan.
Natasja heeft eerst bij grote logistieke bedrijven gewerkt maar omdat zij haar voldoening daarin niet vond is zij op zoek gegaan naar een administratieve baan in de zorg.

In haar vrije tijd zet zij zich in voor het educatieproject ‘Oss Verwelkomt Vluchtelingen’ en ‘Meat and Eat’.
Haar motto: You must be the change you wish to see in the world.

Yvonne van Liempd

Yvonne werkt bij ViaNeo in de functie van ambulant gezinsbegeleider en is daarnaast intervisor.

Yvonne is gediplomeerd maatschappelijk werker en rouwconsulent en verliesbegeleider. Ze is werkzaam geweest in de kinderopvang, een orthopedagogisch behandelingscentrum, verschillende zorginstellingen en in de zorgstructuur op scholen.
Yvonne neemt professionele kennis en ervaring mee en wil deze verder uitbreiden bij ViaNeo. Waar Yvonne het meeste van heeft geleerd is de samenwerking en het contact met de kinderen en gezinnen zelf. Ze kijkt dan ook uit naar alle nieuwe ontmoetingen die bij ViaNeo op haar pad gaan komen.

‘Het mooie in mijn werk is dat ik een bijdrage mag leveren aan het creëren van verbinding tussen kind, gezin en andere betrokkenen.’
‘Als door verbinding eigen kracht ontstaat kan beweging mogelijk worden.’

Sharon van der Ven

Sharon werkt als ambulant begeleider en groepsbegeleider.
Na haar opleiding MBO-Verpleegkunde is Sharon verder gaan studeren tot HBO-Pedagoog.

Zij heeft jarenlange ervaring met jeugdigen en jongvolwassenen binnen open en besloten settingen in de residentiële zorg.
Sharon hoopt met haar positieve houding, werkervaringen én met elkaar de jeugdigen sterker te maken in de maatschappij.

Iedere dag is weer een nieuwe dag, een nieuwe dag met nieuwe kansen.

Vera Jans

Vera Jans is ambulant gezinsbegeleider en groepsbegeleider bij ViaNeo.

Vera is in juni 2017 afgestudeerd als HBO Pedagoog aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vervolgens is zij gestart aan de opleiding tot orthopedagoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar kennis en ervaring wilde zij graag in kunnen gaan zetten en denkt dit bij ViaNeo te kunnen gaan doen. Tevens biedt haar dit de mogelijkheid om de nieuwe kennis toe te kunnen toepassen in de praktijk.

Vera gaat uit van het positieve van cliënten en probeert hen daar nog sterker in te maken. Transparantie en eerlijkheid zijn belangrijke punten waar zij naar streeft. Doordat ViaNeo een kleinschalige organisatie is, kan er een goede band worden opgebouwd met het team en de cliënten, waardoor alle lijntjes kort gehouden kunnen worden.

“Het geeft mij voldoening als ik zie dat een cliënt groeit in zijn/haar kunnen en weer een stap vooruit heeft gezet.”

Cindy Broeren

Cindy Broeren is ambulant begeleidster bij ViaNeo. Cindy is een gepassioneerde jeugdzorgwerker met veel ervaring in het werken met jeugdigen en jongeren met (ernstige) gedragsproblemen en hun systeem. Cindy is werkzaam geweest binnen zowel de open als de gesloten jeugdzorg.

Cindy wil samenwerken en mensen coachen, op zoek gaan naar krachten en deze inzetten om successen te boeken. Succeservaringen opdoen waardoor men een positievere kijk ontwikkelt. Mensen laten ervaren dat zij, door te denken in mogelijkheden en oplossingen, meer aankunnen en hogere doelen kunnen nastreven en bereiken.

Irene Geulebert

Irene is werkzaam als gastvrouw bij ViaNeo. Jarenlang heeft ze ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven en instanties, hier heeft ze verschillende werkzaamheden verricht . Als gastvrouw is ze duidelijk gericht op het sociale aspect en draagt ze zorg voor de hygiëne en voeding. Het werk bij ViaNeo, een kleinschalig organisatie, geeft haar het saamhorigheidsgevoel en de voldoening om het werk als gastvrouw beter tot haar recht te laten komen. De kinderen bij ViaNeo het thuis gevoel geven is voor haar de grootste voldoening.

Iris de Valk

Iris is in 2018 afgestudeerd als sociaal pedagogisch hulpverlener aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Tijdens deze opleiding heeft ze kennis en ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren en hun ouders. Ze werkt bij ViaNeo als groepsbegeleider en ambulant begeleider.

Iris wil graag open en eerlijk samenwerken door samen met de kinderen en hun ouders op zoek te gaan naar de kansen die er liggen en die kansen te grijpen. Iris was daarvoor op zoek naar een kleinschalige organisatie waar zij haar passie voor het werken met kinderen, jongeren en hun ouders in kan zetten en die heeft ze bij ViaNeo gevonden. “Door die kleinschaligheid krijg ik de kans om de kinderen échte aandacht te bieden. Dat is waar ik voor sta. Het geef mij voldoening als een kind of jongere het gevoel krijgt dat hij gezien en gehoord wordt. Dan kan hij of zij gaan groeien en dat gun ik iedereen”.

Michelle Mulders

Michelle werkt bij ViaNeo als ambulant begeleider. Na haar MBO opleiding pedagogisch medewerker is ze begonnen aan de studie maatschappelijk werk en dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deze opleiding zal zij in juni 2019 afronden. Tijdens haar opleidingen heeft Michelle al veel ervaring op kunnen doen met het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders in verschillende settingen.

ViaNeo is een kleinschalige organisatie wat Michelle erg fijn vindt, hierdoor heb je korte lijntjes met collega’s en cliënten. Dit zorgt voor een fijne omgeving waar ze zich helemaal thuis zal voelen.

Ze werkt graag transparant, vindt eerlijkheid en openheid erg belangrijk. ‘’Je werkt samen met ouders en kinderen naar een gezamenlijk doel en het geeft voldoening en nog meer motivatie wanneer je merkt dat cliënten stappen vooruit zetten’’.

Hubert van Brouwershaven

Hubert van Brouwershaven is een geregistreerd jeugdzorgwerker met 13 jaar ervaring. Deze ervaring heeft hij opgedaan in de open en gesloten jeugdzorg en werkt voornamelijk met jongeren tussen de 12 en 18 jaar met (ernstige) gedragsproblemen. De laatste 4 jaar is Hubert met name werkzaam geweest in de Ambulante hulpverlening als trainer/coach. Dit in de vorm van gezinsondersteuning en het bieden van spanningsregulatie trainingen (agressie/weerbaarheid).

Drie jaar geleden heeft Hubert de start gemaakt met zijn ambitie als zelfstandig trainer/coach en heeft hij TIC (trainingsbureau In Control) opgericht. TIC streeft ernaar om de jongere, ouders of professional in zijn of haar kracht te zetten. Versterk dat wat goed gaat en werk samen aan de gestelde doelen. Samen met de jongere, ouder of professional wordt middels fysieke trainingen gewerkt aan controle over het eigen handelen. Dit op gebied van spanningsregulatie, agressie-regulatie en/of weerbaarheid.

Na een aantal verfrissende gesprekken tussen ViaNeo en TIC zijn we tot de conclusie gekomen dat we dezelfde visie delen op het gebied van hulpverlenen en alle procedures die daar mee gemoeid zijn. ViaNeo en TIC versterken elkaar in aanbod maar ook in expertise. Hierdoor kunnen we nog beter bij de hulpvraag van de kinderen/jongeren en hun ouders aansluiten. Om die redenen hebben we besloten een intensieve samenwerking aan te gaan.

Monika Rommers

Vanuit mijn jarenlange ervaring binnen de jeugdzorg, het onderwijs en de Raad voor de Kinderbescherming in functies als pedagogisch medewerker, gezinsbehandelaar en gedragsdeskundige heb ik een brede kennis opgebouwd over kaders, richtlijnen, problematieken en aanpak. In 2016 ben ik mijn kennis en ervaring gaan bundelen en ben ik mijn eigen orthopedagogische diagnostiek- en behandelpraktijk Iris Pedagogiek gestart. Sinds 2017 ben ik na een opleiding van 2,5 jaar geregistreerd als orthopedagoog-generalist en postmaster orthopedagoog SKJ. Vanuit mijn achtergrond als orthopedagoog en gezinsbehandelaar ben ik ervan overtuigd dat een kind voor een zo’n optimale ontwikkeling een goede basis nodig heeft. Deze goede basis bevindt zich in de ouder-kindrelatie. Tot de leeftijd van minimaal 12 jaar is de ontwikkeling van het kind onlosmakelijk verbonden met de relatie en het gedrag van zijn opvoeders. Bij de oplossing van problemen dient dan ook altijd intensief gewerkt te worden met het gezin en zo mogelijk de leerkracht. Vanuit deze visie ben ik mij verder gaan specialiseren op het gebied van hechting en trauma en ben ik met mijn praktijk aangesloten bij de landelijke organisatie Basic Trust. Vanuit mijn eigen praktijk die nu Basic Trust Iris Pedagogiek heet, begeleid ik gezinnen om kinderen de kans te bieden zich optimaal te kunnen ontwikkelen binnen een veilig opvoedklimaat. Vanuit deze praktijk ben ik nu ook aangesloten bij Via Neo om deze gedeelde visie vorm te geven binnen de begeleidingen die ViaNeo aan de gezinnen biedt.

“Iedereen heeft het nodig zich veilig te voelen om open te kunnen staan voor nieuwe dingen, zowel het kind als de opvoeder. Die veiligheid staat bij mij voorop in het bieden van de behandelingen. Openheid, transparantie, voorspelbaarheid en beschikbaarheid zijn hierbij voor mij vanzelfsprekende maar oh zo belangrijke woorden.”

De klussers

‘Ome Wim’ en ‘Handige Harrie’ zijn de harde werkers die met regelmaat komen klussen op onze locatie(s).
Vol enthousiasme repareren zij alles in een handomdraai.
Wij zijn heel blij met hen!

Ons ICT-mannetje

Bijna alles waar een stekker aan zit laten we aan Jordy over. Hij geeft adviezen met betrekking tot ons ICT-gebruik en de inzet er van. Ook als er kabels getrokken moeten worden, kun je op hem rekenen.

Breda

Paardeweide 16c, 4824 EH
06-25226826 (Xenia)

 

Uden

Heinsbergenstraat 5, 5402 ED Uden
06-25226826 (Xenia)