top of page

Het Melior-traject

In Nederland zijn er veel jeugdigen die tussen wal en schip vallen en daardoor op jonge leeftijd al veel verschillende woonplekken gehad hebben. Vanwege het veelal complexe gedrag, maakt dat zij na een periode van gewenning, dusdanig escalerend gedrag laten zien dat zij niet langer op de huidige woonplek kunnen verblijven. Zij kunnen zich niet staande houden in een groep, kunnen vanwege hechtingsproblematiek de familiare nabijheid van een pleeggezin/gezinshuis niet aan en/of het zijn jeugdigen die dusdanige nabijheid in structureren van gedrag nodig hebben waardoor het sprake is van continu 1-op-1 begeleiding, wat in groepsvormen niet geboden kan worden. 


Veelal wordt voor deze jeugdigen een gesloten setting overwogen, echter is dit symptoom bestrijding met als gevolg dat de jeugdige verder zal stagneren in gedrag en ontwikkeling en kans op deelname aan de maatschappij kleiner wordt.

Voor wie is het Melior-traject?

•    Jeugdigen tussen 9 en 16 jaar.
•    Al veel verschillende woonplekken hebben gehad
•    Multi complex gedrag
•    Geen zicht op stabiele passende woonplek
•    Veelal jeugdigen die uitvallen op onderwijs vlak


Het lukt de jeugdige niet zich in een groep, pleeggezin of gezinshuis staande te houden en zich aan te passen waardoor hij of zij in de ontwikkeling stagneert

Voordelen inzet Melior-traject 

- wij bouwen een team rondom de jeugdige
- maatwerk, per jeugdige afgestemd op de situatie
- wij begeleiden jeugdigen met alle soorten gedrag
- voorkomen van gesloten plaatsing
- wij werken op naar een zo normaal mogelijk
   toekomstperspectief
- opschalen waar nodig, afschalen waar mogelijk
- intensieve samenwerking met netwerksysteem
- meebuigen met de jeugdige
- wij geven nooit op!

photo-1482235225574-c37692835cf3.jpg

Een 'betere nieuwe weg' inslaan

Deze carrousel van het zogenaamde ‘groepshoppen’ dient doorbroken te worden, zodat zij weer de tijd en ruimte gaan krijgen om zich te ontwikkelen. ViaNeo heeft een traject ontwikkelt voor deze complexe doelgroep. Wij noemen dit Melior. Dit betekend ‘beter’. ViaNeo betekend ‘nieuwe weg’. Melior: We willen met elkaar een betere nieuwe weg in slaan. In dit traject worden jeugdigen en zijn netwerk actief betrokken in begeleiding, onderzoek en inzet zodat zij vaardigheden gaan ontwikkelen om uiteindelijk zonder Melior verder te kunnen.

Het is een zeer intensief traject voor zowel de jeugdigen als zijn of haar netwerk voor 2,5 tot 3 jaar. De jeugdige krijgt continu 1 op 1 begeleiding waarbij op termijn ingezet wordt op het aangaan van contact met leeftijdsgenoten en deelname aan groepsactiviteiten. 

Meer informatie nodig?

Wil je meer te weten komen over de regio's waarin wij actief zijn, de producten die wij aanbieden of onze aanmeldprocedure?

Of wil je graag brainstormen over een casus en vind je het fijn als wij actief meedenken in mogelijke oplossingen?

Ga dan naar onze contactpagina en vul het contactformulier zo volledig mogelijk in en je hoort spoedig van ons!

bottom of page