Rouw- en verliesbegeleiding (ook bij echtscheiding)

Verlies hoort bij het leven en we maken dit als mensen allemaal mee. Toch kan verlies zo ingrijpend zijn dat verder leven met het gemis en de verandering een onmogelijke taak lijkt te zijn.

Gevoelens als onmacht, wanhoop, woede, verdriet, angst etc. dienen zich aan en vragen om aandacht. De tijd van rouwen is aangebroken en dat kan intens en vermoeiend zijn. Iedereen rouwt anders. Vaak is er onbegrip vanuit de omgeving of is het al lastig om jezelf te begrijpen.

Bij verlies binnen het gezin kunnen ouders en kinderen zich grote zorgen maken om elkaar. Kinderen kunnen stagneren in ontwikkeling en ouders kunnen de draad van het opvoeden kwijt raken.
Ouders willen er voor hun kinderen zijn maar hebben zelf ook een weg in rouw te gaan.

ViaNeo kan helpen bij het leren omgaan met verlies en met verder leven na verlies. Hierbij wordt gericht op het verleden, heden en de toekomst. Rouw- en verliesbegeleiding kan zowel individueel als gezinsgericht geboden worden. In afstemming met cliënt en verwijzer worden hierover afspraken gemaakt.

In het werken met kinderen, jongeren en ouders worden verschillende methodieken ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van werkvormen vanuit o.a. de cognitieve gedragstherapie, systemisch werken, spel- en creatieve therapie.

In de begeleiding gaat het om dat wat verloren is en om hoe daarmee verder te gaan.

Voorbeelden van verlies:
– verlies door de (naderende) dood;
– ziekte;
– ongeval;
– echtscheiding;
– leven met een beperking en/of diagnose;
– achterblijven na zelfdoding;
– uithuisplaatsing, wonen in een pleeggezin of in een andere woonvorm;
– verlies van een gezinslid door bv. uithuisplaatsing, detentie, verslaving;
– kind zijn van ouder(s) met psychische problematiek;
– vluchteling zijn;
– een opeenstapeling van meerdere verlieservaringen.

Voorbeelden van signalen t.a.v. verliesproblematiek
– concentratieproblemen, school/werkproblemen, lager zelfbeeld; 
– gedragsproblemen, depressieve klachten, stemmingswisselingen;
– lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak, slaapproblemen, bedplassen; 
– vastzitten in copingsstijlen als vermijden, afsluiten, vastklampen, bagatelliseren, defensief
reageren; 
– verstoorde relatie tussen ouders en kinderen.

Een traject is 3 tot 12 gesprekken. Dit kan Individueel gericht, ouder-kind gericht en/of gezinsgericht zijn.
Indien u meer informatie wenst, kunt u ons benaderen via het contactformulier. Wij nemen dan spoedig met u contact op.

Breda

Paardeweide 16c, 4824 EH
06-25226826 (Xenia)

 

Uden

Heinsbergenstraat 5, 5402 ED Uden
06-25226826 (Xenia)