top of page

Speltherapie

Als uw kind langere tijd niet goed in zijn vel zit en hier op eigen kracht of met hulp vanuit het eigen netwerk niet uit kan komen kan speltherapie uw kind mogelijk helpen. ViaNeo biedt een laagdrempelige vorm van speltherapie voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar, waarbij spel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en op eigen kracht weer voortuit te helpen. Ook jongeren die problemen ervaren met het (verbaal) uiten van gevoelens en emoties kunnen baat hebben bij speltherapie.

Zonder erover te hoeven praten kan een kind in zijn spel laten zien wat hem bezighoudt. Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

photo-1494059980473-813e73ee784b.jpg

Problemen bij kinderen zijn o.a. te merken aan het volgende gedrag:
- teruggetrokken of juist drukker dan normaal.
- onzeker, faalangstig en/of negatief zelf beeld.
- angstig of somber
- prikkelbaar, snel boos worden of veel huilen.
- slaapproblemen, piekeren, nachtmerries.
- onverklaarbare lichamelijke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn.
- zindelijkheidproblemen, zoals bedplassen.
- problemen op school, zoals concentratieproblemen.
- niet meer naar school of vriendjes toe willen.
- moeite met het uiten van gevoelens.
- moeite in de omgang met leeftijdgenootjes of volwassenen.

Ook bij het verwerken van ingrijpende ervaringen kan speltherapie helpen:
- het verlies van een dierbaar persoon.
- een echtscheiding.
- slachtoffer of getuigen zijn van misbruik, mishandeling of geweld.
- verandering in de gezinssituatie, uithuisplaatsing of adoptie.
- een beperking of psychiatrische problematiek van het kind of een gezinslid.
- nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, oorlog of pesten.
- langdurige ziekte, ziekenhuisopnamen van het kind of een gezinslid.
- hechtingsproblematiek.

Wilt u meer weten over hoe Speltherapie bij ViaNeo in zijn werk gaat? Contacteer ons dan via het contactformulier. Wij staan u graag te woord en zijn altijd geïnteresseerd in uw verhaal!

Voor cliënten

Wanneer uw kind niet lekker in zijn vel zit of iets moeilijks heeft meegemaakt is het vaak moeilijk om daarover te praten. Speltherapie kan uw kind dan helpen. Het sluit aan bij de interesses en de belevingswereld van uw kind. In de spelkamer kan uw kind in een veilige omgeving moeilijk dingen uitspelen. De speltherapeut heeft alle aandacht voor uw kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op.

 

De speltherapeut volgt uw kind in zijn/haar spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel of speelt mee. Ze sluit aan bij de initiatieven van uw kind, leert zijn/haar speeltaal begrijpen en geeft ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. De grondhouding van de speltherapeut is empathisch, accepterend en voorspelbaar zodat er een voor het kind een veilige omgeving ontstaat in de spelkamer.
Oplossingen die spelend gevonden worden, neemt uw kind mee naar het echte leven. De speltherapeut gaat uit van de kracht van uw kind en gebruikt deze om hem/haar weer op weg te helpen. 

Voor verwijzers

Speltherapie is een vorm van therapie voor kinderen. Het is een individuele, intensieve en tijdelijke vorm van hulp aan kinderen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. Spel wordt gebruikt als middel om het kind te begrijpen en te helpen. Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkelingen van een kind weer op gang te brengen.

 

Het spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met nieuw gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen en op die manier emotioneel en cognitief gezien nieuwe inzichten te verwerven. Je kunt spel zien als de taal van het kind.

Meer informatie nodig?

Wil je meer te weten komen over de regio's waarin wij actief zijn, de producten die wij aanbieden of onze aanmeldprocedure?

Of wil je graag brainstormen over een casus en vind je het fijn als wij actief meedenken in mogelijke oplossingen?

Ga dan naar onze contactpagina en vul het contactformulier zo volledig mogelijk in en je hoort spoedig van ons!

bottom of page