Samenwerkingen

We werken nauw samen met betrokken instanties, ketenpartners en andere zorginstellingen. Zo hebben we bijvoorbeeld een signalerende en sturende functie bij gezinnen waar meerdere hulpverleners/instanties betrokken zijn. Ook nemen we een actieve rol aan in de afstemmingen en het kaderen van de zorg, zodat efficiëntie behouden blijft.

ViaNeo is aangesloten bij Zorg Voor Jeugd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen.

We werken nauw samen met Expertise in Ervaren vanwege hun aanvullende expertise op het gebied van Psychomotorische therapie. De begeleiding en behandeling binnen deze samenwerking zorgen voor een efficiënte en daadkrachtige wijze van het versterken van de eigen kracht het kind of de jongere.

Financiën

Zorg In Natura (ZIN)
ViaNeo heeft met een aantal gemeenten in verschillende regio’s contracten afgesloten waardoor hulp met verwijzing van een jeugdzorg professional of gecertificeerde instelling mogelijk is. Ontdek hier of jouw woonplaats hier onder valt.

PersoonsGebonden Budget (PGB)
De zorg kan worden gefinancierd vanuit het Persoonsgebonden Budget, ook wel bekend als het PGB.

Particuliere zorg
Je hebt een specifieke vraag over jezelf, je gezin of je kind en wilt niet de financieringsmolen van de hulpverlening in? Dan kun je er voor kiezen om particuliere zorg in te zetten. We zijn vraaggericht en zoeken de hulp die bij jou past.

We werken nauw samen met betrokken instanties, ketenpartners en andere zorginstellingen. Zo hebben we bijvoorbeeld een signalerende en sturende functie bij gezinnen waar meerdere hulpverleners/instanties betrokken zijn. Ook nemen we een actieve rol aan in de afstemmingen en het kaderen van de zorg, zodat efficiëntie behouden blijft.

Zorg met kwaliteit

Openheid, transparantie en heldere communicatie zijn kernwoorden binnen ViaNeo. We vinden dat deze waarden bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Daarom hebben we het HKZ keurmerk behaald en blijven we continu kritisch ons handelen en werkwijze bekijken en optimaliseren.

ISO 9001 COLDe ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Een gecertificeerde instelling heeft werk en zorg dusdanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij het uitgangspunt. Daardoor kunnen we onszelf blijven veranderen en verbeteren.

Los van het keurmerk, is ViaNeo uiteraard op de hoogte van de wet- en regelgeving en de eisen en voert deze uit. We beschikken daarnaast over algemene voorwaarden, een klachten- en privacyreglement. Deze reiken we bij aanvang aan je uit, maar zijn ook altijd nog op te vragen.ViaNeo doet haar uiterste best om naar ieders tevredenheid de diensten uit te voeren. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Ongenoegens en klachten horen wij graag en proberen deze in goed overleg op te lossen. Mocht u vragen hebben of uw situatie met een vertrouwenspersoon willen bespreken dan kunt u het AKJ benaderen.

Zij beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelen bij klachten. AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp en de Zorgbelangorganisaties voeren de functie van vertrouwenspersoon in samenwerking met elkaar uit.

https://www.zorgbelang-brabant.nl/vertrouwenspersonen-jeugdhulp

Breda

Paardeweide 16c, 4824 EH
06-25226826 (Xenia)

 

Uden

Heinsbergenstraat 5, 5402 ED Uden
06-25226826 (Xenia)