top of page

Gezinshulp bij echtscheiding

Een echtscheiding verloopt het liefst zo gemakkelijk mogelijk. Maar een feit is ook dat een groot gedeelte van de kinderbeschermingsmaatregelen voortkomen uit echtscheidingsproblematiek

Onze manier van begeleiding heeft als doel het scheidingsproces zo te sturen dat de kinderen of de jongeren er niet tussen hoeven te staan.

 

We gaan om tafel met de ouders, de mediator of advocaat, denken mee over het ouderschapsplan en begeleiden zowel ouders als kind. Die begeleiding gaat meestal ook nog door nadat de scheiding rond is. Want dan begint het pas: hoe communiceer je met elkaar? En hoe zorg je dat iedereen zijn afspraken nakomt? Daarbij hebben we altijd het vizier op het kind: we luisteren naar wat het kind vindt en geven het kind de begeleiding die het nodig heeft.

 

Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kinderen zo min mogelijk worden belast bij de scheiding?
En vindt u het belangrijk dat beide ouders op een goede manier met het kind in contact kunnen blijven? We zijn er voor de ouders én voor de kinderen! Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.

photo-1475609471617-0ef53b59cff5.jpg
SCHIPaanpak.png

Als hulpmiddel tijdens begeleiding bij echtscheidingen, maken wij gebruik van de SCHIPaanpak. De SCHIPaanpak krijgt boven water wat al te lang ondergedompeld is geweest. Samen leer je te luisteren naar de kwetsuren die je elkaar, onbedoeld maar toch, hebt aangedaan. Daarbij gaan jullie opnieuw met elkaar verbinden. Je leert je eigen en elkaars behoeftes kennen en hierover te praten.

Door het inzetten van de SCHIPaanpak behandeling worden jullie geholpen om als partners zo goed mogelijk uit elkaar te gaan, zodat je verder kan als partners in ouderschap. De SCHIPaanpak is een postrelationele therapie. De kinderen worden geheel buiten de aanpak gehouden.
De SCHIPaanpak is niet bedoeld om ingezet te worden als voorwaarde om afspraken over de kinderen te kunnen maken.

Voor cliënten

Soms loopt de communicatie moeilijk met de andere ouder van je kind na (echt)scheiding.


Om samen tot afspraken te komen en te zorgen dat het ouderschapsplan gemaakt wordt of nageleefd kan de hulp bij echtscheiding ingezet worden. We gaan middels oudergesprekken constructief met elkaar aan de slag.


Dit kan ook in combinatie met bijvoorbeeld begeleiding aan je kind zodat ook zijn/haar mening meegenomen kan worden bij het maken van of naleven bijvoorbeeld een omgangsregeling.

Voor verwijzers

Een groot gedeelte van de kinderbeschermingsmaatregelen en opvoedingsvragen komen voort uit echtscheidingsproblematiek. Onze manier van begeleiding heeft als doel het scheidingsproces zo te sturen dat de kinderen of de jongeren er niet tussen hoeven te staan. Hoe gaat dit bij ons in zijn werk?
 

  • Structureel om tafel met de ouders

  • Voorkomen en verminderen van conflicten tussen de ouders bij scheiding.

  • Het ontwikkelen van vaardigheden om constructief met de andere ouder contact te hebben.

  • Het realiseren van een gezamenlijk gedragen ouderschapsplan.

  • Het uitvoeren van het ouderschapsplan.

  • Ondersteunen van kinderen bij het verwerken van de scheiding van hun ouders (acceptatie, loyaliteit en emotie).

Meer informatie nodig?

Wil je meer te weten komen over de regio's waarin wij actief zijn, de producten die wij aanbieden of onze aanmeldprocedure?

Of wil je graag brainstormen over een casus en vind je het fijn als wij actief meedenken in mogelijke oplossingen?

Ga dan naar onze contactpagina en vul het contactformulier zo volledig mogelijk in en je hoort spoedig van ons!

bottom of page