ViaNeo biedt begeleiding aan gezinnen met een speciale hulpvraag in verschillende gemeenten in Brabant. Daarbij werken we samen met de ouders om hen en het kind/de jongere te leren omgaan met de speciale zorgvraag. Door het versterken van de kracht van het gezin kunnen beperkingen gecompenseerd en overbrugd worden. Ieder gezinslid heeft immers zijn eigen rol met eigen mogelijkheden.

We bieden vraaggerichte en passende begeleiding door de juiste hulpverlener, in de juiste frequentie en op de juiste momenten. Onze begeleiding richt zich op gezinnen met een complexe problematiek. Dit vraagt om extra kwaliteiten van de professionals.

Onze methodiek om gezinnen, waar de gezinsstructuur zodanig verstoord is, te ondersteunen richt zich in eerste instantie intensief op de gehele gezinsstructuur, waarbij we handvatten geven om de sterke kanten en mogelijkheden van kind en gezin positief te ontwikkelen. Na deze intensieve periode, zullen we waar het kan afbouwen, los gaan laten en ons steeds verder terugtrekken. Hierdoor halen we de maximale kracht uit het gezin en werken we effectief en efficiënt.

We staan midden in de samenleving, waardoor we – naast de hulpverlener in de omgeving van het gezin – ook een actieve rol in de buurtproblematiek kunnen spelen. Daarnaast zijn we een innovatieve partner van onze zakelijke klanten zoals de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en de gemeente.

We bieden kwalitatief hoogwaardige maar laagdrempelige zorg, waarbij vraaggericht gewerkt wordt. Daarbij vinden wij het belangrijk – juist in deze tijd van bezuinigingen – om de zorg zo goedkoop mogelijk te houden, maar de kwaliteit te waarborgen. Het belang van het kind/de jongere staat hierin altijd voorop.

Breda

Paardeweide 16c, 4824 EH
06-25226826 (Xenia)

 

Uden

Heinsbergenstraat 5, 5402 ED Uden
06-25226826 (Xenia)