top of page

Ervaringsgerichte systemische gezinsbehandeling

Wat is het?
Een gezinstraject van een half jaar, bestaande uit een combinatie van actieve eendaagse en tweedaagse gezinsbijeenkomsten buitenshuis, afgewisseld met wekelijkse ambulante gezinsbehandeling. In de gezinsbehandeling wordt gewerkt aan individuele doelen en thema’s. En aan het begeleiden van interactie tussen de gezinsleden, bijv. ouder en kind, of broer en zus, of vader en moeder. In de gezinsbijeenkomsten wordt gewerkt aan individuele doelen, gezinsdoelen en (gezins-)patronen en hoe deze effect hebben op het elkaar. Er wordt met elkaar bij aanvang een verklarende analyse gemaakt.
De aanpak van het traject is systeemtherapeutisch en verbaal en non-verbaal ervaringsgericht. Met o.a. inzet van oplossingsgerichte therapie, psychomotorische oefeningen, opstellingen, enactment, betekenisgeving, adventure therapie en elementen van CGT. Er wordt t.b.v. emotieregulatie en communicatiepatronen o.a. gebruik gemaakt van de methode van Geweldloze Communicatie (Marshall Rosenberg). Bij aanvang wordt ook een Verklarende Analys met elkaar opgesteld. De term is neutraal en geeft goed aan wat de analyse beoogt te doen: een verklaring bieden voor zowel de moeilijkheden die zich (nu, maar ook in het verleden) voordoen en voordeden als voor wat in de ontwikkeling goed gaat.


In de eerste helft van het traject wordt tijdens de gezinsbijeenkomsten samengewerkt met nog twee andere gezinnen. Hierin worden oefensituaties gefaciliteerd voor interactie tussen leeftijdsgenoten, uitwisselen van ervaringen tussen ouders en tussen jongeren, een goede balans tussen inspanning en ontspanning, waarbij gezinsleden geïnspireerd worden om andere patronen uit te proberen onder begeleiding van therapeuten en behandelaars.

Is er sprake van een uithuisplaatsing? Ook dan is inzet van het traject mogelijk. We gaan aan de slag met contactverbetering en/of contactherstel gericht op inclusie zodat ouders en de jeugdige op een gezonde manier verbonden zijn met elkaar.

In het kort

Een gezinstraject van 6 maanden…
 

 • Leren door te doen

 • Met het hele gezinssysteem

 • Juist voor gezinnen die al meerdere vormen van begeleiding hebben gehad, maar het nog niet is gelukt om patronen te doorbreken

photo-1482235225574-c37692835cf3.jpg
Het intake proces
 • Start ambulante gezinsbehandeling

 • Informatie bijeenkomst op locatie ( 2 uur)

 • 1e gezinsbijeenkomst op locatie (1 of 2 daagse)

 • Ambulante gezinsbehandeling minimaal 1 x  per week

 • 2e gezinsbijeenkomst op locatie ( 1 of 2 daagse)

 • Ambulante gezinsbehandeling minimaal 1x per week

 • 3e gezinsbijeenkomst op locatie (1 of 2 daagse)

 • Ambulante gezinsbehandeling minimaal 1 x per week

 • De workshops worden gepland gedurende het traject.

 • Gedurende het traject vindt er minimaal 1 twee-daagse gezinsbijeenkomst plaats. Dit betreft een overnachting met het hele gezin. Tussen de gezinsbijeenkomsten zit een periode van ongeveer 4 weken ambulante gezinsbehandeling.

Wat gaan jullie doen?

Start traject
Na een intake procedure, starten jullie samen met de ambulante gezinsbehandelaar thuis. Daarna volgt de kennismaking met een of twee andere gezinnen die ook dit traject volgen, op locatie van ViaNeo. De ambulante gezinsbehandelaar blijft bij jullie in de tussenliggende periode thuis komen.


Een week na de kennismaking starten we met de eerste actieve gezinsbijeenkomst buitenshuis. Tijdens dit traject volgen er meerder actieve gezinsbijeenkomsten buitenshuis afgewisseld met ambulante gezinsbehandeling in de thuissituatie. In deze bijeenkomsten ga je actief aan de slag met je gezin om inzichten te verkrijgen welke je thuis toe kan gaan passen op een positieve manier. Jullie gezinsbehandelaar is ook actief betrokken tijdens de bijeenkomsten.

 

Standaard onderdeel van dit traject is dat ouders deel nemen  (zonder kinderen) aan een drietal ouderworkshops. 

Deze hebben de volgende thema’s:

- Gezin van herkomst:
Door deel te nemen word je bewuster van wat je doorgeeft uit je eigen gezin van herkomst en de opvoeding die je hebt genoten. En je wordt bewuster van wat hierin werkt en niet werkt in de opvoeding van je eigen kinderen. De workshops leveren meestal veel 'Aha's' op. De verkregen inzichten blijken direct en praktisch toepasbaar. De workshop is een moment om met jezelf en andere ouders te reflecteren en uitwisselen. We stimuleren het je inzichten te bespreken met je thuiscoach, zodat je ze in de praktijk kunt oefenen tijdens je verdere deelname aan het traject. En hierbij ondersteund kan worden door je thuiscoach.
 

- Verbindende communicatie (methode Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg):
In deze workshop maak je kennis met de methode van Verbindende Communicatie. En we doen oefeningen aan de hand van de door jullie ingebrachte vragen, thema's of situaties. Zo kun je zelf ervaringen en inzichten opdoen, waarmee je situaties thuis leert keren naar een meer gewenste vorm.
 

- Je kind als spiegel:
Deze workshop geeft je de mogelijkheid meer inzicht in het effect van je opvoeding op je kind. Deze inzichten kunnen je verder helpen in het ontwikkelen en uitbreiden van je opvoedvaardigheden. De ouderworkshop wordt gegeven door de systeemtherapeut in samenwerking met een ervaringsdeskundige. Hierin staan de ouders centraal.
 

Contact met andere ouders:
Door contact met andere ouders te faciliteren, kunnen ouders hun ervaringen delen waardoor zij minder het gevoel hebben er alleen voor te staan, geïnspireerd kunnen raken door ervaringen van andere ouders en het eigen oordeel van schuld een plek te kunnen geven zodat er aandacht komt voor wat goed gaat en waar de verbetering mogelijk is. We kijken naar mogelijkheden en versterken dat wat goed gaat.
Wij koppelen een gezin aan maximaal drie andere gezinnen gedurende het gehele traject. De gezinnen ontmoeten elkaar tijdens de gezinsbijeenkomsten en ieder gezin heeft een eigen behandelaar. Dit is de behandelaar die ook in de gezinnen thuis de ambulante gezinsbehandeling verzorgt.

Patronen
Als eerste worden bestaande patronen en thema’s binnen het gezin in kaart gebracht. Op welke manier hebben de ouders geprobeerd in contact te komen met de kinderen en welke patronen (overgenomen van eigen ouders) hebben geleid tot dit gedrag? Er wordt duidelijk gekeken naar welke behoeftes er leven bij alle gezinsleden en op welke manier de gezinsleden communiceren met elkaar. De eerste tweedaagse bijeenkomst is om patronen te doorbreken en nieuw gedrag uit te proberen. In de ambulante gezinsbehandeling wordt hier weer verder mee geoefend.

Blokkades
De tweede tweedaagse bijeenkomst waar het gezin aan de slag gaat met blokkades én juist positief terugkijken op het nieuwe gedrag en resultaat daarvan. Dan wordt met gezinsbehandelaar de gezinsbijeenkomsten afgerond. We blikken terug op de geboekte vooruitgang en de aandachtspunten waar nog aan gewerkt kan worden in de komende periode van de ambulante gezinsbehandeling.
 

Afronding
Na zes maanden wordt met een afscheidsbijeenkomst het traject afgesloten, de gezinnen nemen op dit moment afscheid van elkaar en vieren met elkaar de successen die behaald zijn. 
 

Meer informatie nodig?


Ga dan naar onze contactpagina en plan eenvoudig een online afspraak in! 

bottom of page