top of page

Gezinsonderzoek

Onderzoek kan plaatsvinden waarbij er gekeken kan worden naar de onderlinge relaties en naar de opvoedvaardigheden van ouders.

Van hieruit kan de behandeling  beter vormgegeven worden of een advies over eventuele vervolghulp.


Er zal geobserveerd worden, er kunnen video opnames gemaakt worden tijdens interactie momenten en er zullen individuele gesprekken plaatsvinden om de onderlinge relaties goed in kaart te brengen. 

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u het contactformulier invullen en nemen wij spoedig contact met u op.

photo-1494059980473-813e73ee784b.jpg

Een gezinsanamnese:
de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek om het huidige gezin waarin een kind of jongere opgroeit in kaart te brengen; uit welke leden bestaat het gezin, hun leeftijd en geslacht en eventuele specifieke kenmerken. Hierin wordt ook gekeken naar de verschillende live events van de jeugdige die plaats gevonden hebben waarbij de relatie gelegd wordt tot het huidige functioneren en ontwikkeling van de jeugdige en zijn gezin.

 

Een gezinsobservatie:

het hele gezin wordt uitgenodigd voor een gesprek om o.a in beeld te brengen hoe de banden onderling zijn, welke rollen en omgangswijzen er zijn en hoe er gecommuniceerd wordt. Dit kan ook een 3-tal observaties in zowel de thuissituatie van vader als van moeder betekenen waarbij er gebruik gemaakt wordt met ondersteuning van video opnames. Deze worden voor- en nabesproken met de ouders. Waar nodig en mogelijk worden de jeugdigen en zijn broer hier bij betrokken.

 

Persoonlijke anamneses van de ouders:

de ouders worden uitgenodigd voor een tweetal gesprekken  om het persoonlijk functioneren van iedere ouder in beeld te brengen; hierbij wordt gekeken naar het opvoedingsklimaat van ieders gezin van herkomst, eigen ervaringen in ieders jeugd en hoe elke ouder zelf opgegroeid is; maar er is ook aandacht voor het huidig functioneren van iedere ouder. Deze gesprekken kunnen desgewenst op individueel niveau plaatsvinden.

 

Een ouderanamnese:

de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek om de manier waarop de ouders samen invulling geven aan het ouderschap, in kaart te brengen. Hierin de wordt de relatie gelegd tot de scheiding van ouders en de mogelijk verschillen in beide gezinssituaties.

Doorgaans worden gezinsonderzoeken binnen 4 maanden afgerond.

Meer informatie nodig?

Wil je meer te weten komen over de regio's waarin wij actief zijn, de producten die wij aanbieden of onze aanmeldprocedure?

Of wil je graag brainstormen over een casus en vind je het fijn als wij actief meedenken in mogelijke oplossingen?

Ga dan naar onze contactpagina en vul het contactformulier zo volledig mogelijk in en je hoort spoedig van ons!

bottom of page