top of page

Samenwerkingen

We werken nauw samen met betrokken instanties, ketenpartners en andere zorginstellingen. Zo hebben we bijvoorbeeld een signalerende en sturende functie bij gezinnen waar meerdere hulpverleners/instanties betrokken zijn. Ook nemen we een actieve rol aan in de afstemmingen en het kaderen van de zorg, zodat efficiëntie behouden blijft.

IMG-1840_edited.jpg

Janine Mickers

Beeldend therapeut

"Emotie uiten en verwerken met tekenmaterialen, verf, klei, hout, steen en andere materialen naar keuze van de cliënt. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte behandelmethode voor emotionele problemen en psychische klachten."

www.sprekendwerkstuk.nl 

downloaden.png

Nathalie Weerepas

Orthopedagoog-Generalist NVO

 "Ik ben zelfstandig orthopedagoog-generalist. Een orthopedagoog-generalist is een opvoedkundige die zich bezig houdt met het begeleiden van professionals, kinderen, jongeren en ouders."

www.nathalieweerepas.nl

1632729273107.jpeg

Esther van den Bogaard

Spel therapeut

"Speltherapie EB biedt hulp aan kinderen, jongeren die sociaal of emotioneel in de knel zijn gekomen. Middels speltherapie komen ze weer in hun kracht te staan, zodat ze weer met vertrouwen in zichzelf en hun omgeving de toekomst tegemoet gaan."

www.speltherapie-veghel.nl

Maurice_edited.jpg

Maurice Vaessen

Psychomtorisch Therapeut

 

Psychomotorisch Therapie is een behandelvorm waarin kinderen, jongeren en hun gezinnen een ervaring kunnen opdoen in de context van een activiteit of bewegingsvorm. Ervaringen die hen in staat stellen anders vorm te kunnen geven aan hun gewenste toekomst.
 
“Als ik hoor dan vergeet ik. Als ik lees dan onthoud ik. Als ik doe dan begrijp ik”

zorgvoorjeugd.gif

ViaNeo is aangesloten bij Zorg Voor Jeugd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen.

briefpapier logo 1.jpg

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is ons motto. Hier werken we aan in de training “Omgaan Met Agressie”. Dit doen we o.a. door mensen inzicht te geven in het ontstaan van agressie en in hun eigen rol daarin. Dankzij deze kennis kan de medewerker leren om een agressieve situatie tijdig te voorkomen en/of te dé-escaleren. De specifieke vaardigheden die hiervoor nodig zijn op het gebied van (mondelinge) communicatie komen ruim aan bod. De cursisten leren het (potentieel) agressieve gedrag van de ander te herkennen en te plaatsen om er vervolgens zo adequaat mogelijk op te kunnen reageren. Deze training biedt geen pasklare oplossingen, maar wel alternatieven en nieuwe gedragsmogelijkheden. Het programma wordt uitgevoerd door een trainer die daarin wordt ondersteund door een trainingsacteur.

bottom of page