top of page

Samenwerkingen

We werken nauw samen met betrokken instanties, ketenpartners en andere zorginstellingen. Zo hebben we bijvoorbeeld een signalerende en sturende functie bij gezinnen waar meerdere hulpverleners/instanties betrokken zijn. Ook nemen we een actieve rol aan in de afstemmingen en het kaderen van de zorg, zodat efficiëntie behouden blijft.

zorgvoorjeugd.gif
photo-1489850846882-35ef10a4b480.jpg

ViaNeo is aangesloten bij Zorg Voor Jeugd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen.

briefpapier logo 1.jpg

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is ons motto. Hier werken we aan in de training “Omgaan Met Agressie”. Dit doen we o.a. door mensen inzicht te geven in het ontstaan van agressie en in hun eigen rol daarin. Dankzij deze kennis kan de medewerker leren om een agressieve situatie tijdig te voorkomen en/of te dé-escaleren. De specifieke vaardigheden die hiervoor nodig zijn op het gebied van (mondelinge) communicatie komen ruim aan bod. De cursisten leren het (potentieel) agressieve gedrag van de ander te herkennen en te plaatsen om er vervolgens zo adequaat mogelijk op te kunnen reageren. Deze training biedt geen pasklare oplossingen, maar wel alternatieven en nieuwe gedragsmogelijkheden. Het programma wordt uitgevoerd door een trainer die daarin wordt ondersteund door een trainingsacteur.

bottom of page