top of page

Zorg met kwaliteit

Openheid, transparantie en heldere communicatie zijn kernwoorden binnen ViaNeo. We vinden dat deze waarden bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Daarom hebben we het ISO keurmerk behaald en blijven we continu kritisch ons handelen en werkwijze bekijken en optimaliseren.

ISO 9001:2015

De ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Een ISO-gecertificeerde organisatie heeft werk en zorg dusdanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij het uitgangspunt. Daardoor kunnen we onszelf blijven veranderen en verbeteren.

Los van het keurmerk, is ViaNeo uiteraard op de hoogte van de wet- en regelgeving en de eisen en voert deze uit. We beschikken daarnaast over algemene voorwaarden, een klachten- en privacyreglement. Deze zijn digitaal op deze website in de footer terug te vinden.


ViaNeo doet haar uiterste best om naar ieders tevredenheid de diensten uit te voeren. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Ongenoegens en klachten horen wij graag en proberen deze in goed overleg op te lossen. Mocht u vragen hebben of uw situatie met een vertrouwenspersoon willen bespreken dan kunt u het AKJ benaderen.

Zij beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelen bij klachten. AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp en de Zorgbelangorganisaties voeren de functie van vertrouwenspersoon in samenwerking met elkaar uit.

https://www.zorgbelang-brabant.nl/vertrouwenspersonen-jeugdhulp

Footer
bottom of page